Hlavná stránka návrat na hlavnú stránku
sekcia výber z našich výrobkov

výber z našich výrobkov

knihy na objednanie knihy novoročenky kalendáre

knihy, ktoré si môžete u nás objednať:

Topografická anatómia ťažko prístupných a klinicky významných oblastí hlavy Topografická anatómia ťažko prístupných a klinicky významných oblastí hlavy - oko Topografická anatómia ťažko prístupných a klinicky významných oblastí hlavy - ucho Topografická anatómia ťažko prístupných a klinicky významných oblastí hlavy - hypofýza a paraselárna oblasť

Topografická anatómia ťažko prístupných a klinicky významných oblastí hlavy

ISBN:

978-80-8129-001-5

Autori:

Květuše Lovásová, Darina Kluchová

Dátum vydania:

2010

Väzba:

V4: mäkká, šitá niťou

Počet strán:

184

Dostupnosť:

skladom

Cena:

27,- € vrátane DPH

Chirurgická prax začína detailnou znalosťou anatómie. Kým anatómia ľudského tela je vo všeobecnosti časovo nemenná, dokonalosť a presnosť chirurgických výkonov vyžaduje nielen precízne znalosti anatómie jednotlivých orgánov, oblastí ich lokalizácie a topografických vzťahov priľahlých nervovocievnych štruktúr, ale aj možné variácie ich výskytu.

Budúci lekár by sa nemal spoliehať len na poznatky získané štúdiom modelov, schém a obrázkov, ale mal by vhodne kombinovať dva typy učenia: vizuálny a didaktický. Široké pole rozvoja vizuálneho typu učenia, úvaha nad videným, detailné a reálne priblíženie ťažko prístupných a rozmerovo miniatúrnych štruktúr ľudského tela je jeden z predpokladov vytvorenia dostatočne kvalitných vedomostných základov pre prácu klinika a jeho odborný rast. Publikácia mapuje ťažko prístupné a klinicky významné oblasti hlavy, ktoré nie sú bežne preparované na praktických cvičeniach z anatómie pre ich časovú a najmä preparačnú náročnosť. Farebná a detailná fotodokumentácia, doplnená schémami a stručným preparačným postupom poskytuje pohľad na štruktúry doteraz v literatúre neúplne fotograficky zdokumentované. Bude pre nás potešením a súčasne výzvou k ďalšej práci, ak si táto monografia nájde miesto a zaplní medzeru v ponúkanej medicínskej literatúre na súčasnom knižnom trhu.
Autori.

Recenziu tejto knihy si môžete zobraziť tu.

Topographical Anatomy of Hardly Accessible and Clinically Significant Areas of Head

The surgical practice starts with detailed knowledge of anatomy. Even if anatomy of human body has not changed over the time, perfection and precision of surgical practice require precise knowledge of anatomical structures, their location, and topographical relationships. Everyone should be aware of the occurrence of possible variations as well.

A prospective medical doctor should not rely on knowledge gained by studying models, schemes, and pictures, but should combine two types of learning: visual and didactic. Wide array of the visual learning development, considering vision alone, and a detailed and realistic approach to difficult access to structures of the human body are important precursors that create sufficient and quality knowledge needed for clinical practice and appropriate professional development.

This publication maps all of the clinically significant and difficult approached areas of the head that are not normally prepared for practical exercises in anatomy because of the time and difficulties with the preparation. The colorful, detailed photodocumentation enriched by schemes and followed by procedure guide provides a view of structures until now only poorly documented. We sincerely hope that this monograph will fill the gap in medical literature offered in the market at present time.
Authors (Kvetuse Lovasova, Darina Kluchova)

V prípade, že máte záujem si túto publikáciu objednať, kontaktujte nás na telefónnom čísle 055/6853 134 alebo na emailovej adrese: typopres@dodo.sk. Knihu je možné doručiť aj na dobierku.

Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu SR 2009

Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu SR 2009

ISBN:

978-80-969989-2-0

Dátum vydania:

2010

Väzba:

tvrdá

Počet strán:

1424

Dostupnosť:

skladom

Cena:

30,- € vrátane DPH

Praktickosť zbierky nálezov a uznesení potvrdila nielen potreba sudcov ústavného súdu, ale aj potreba rozhodnutí ústavného súdu v praxi orgánov trestného konania, v občianskoprávnej a administratívnej praxi, ako aj na právnických fakultách na účely vedeckej práce a ako študijná pomôcka.

Publikácia je prehľadná, viacúčelovo funkčná a výrokové časti sú preložené do anglického, nemeckého, ruského jazyka. Zbierka obsahuje nálezy a uznesenia zo všetkých oblastí práva, ktoré sa týkajú napríklad mestského zastupiteľstva, obce, daňového konania, trestného konania, medzinárodných zmlúv a dohovorov, zákona o advokácií.

V prípade, že máte záujem si túto publikáciu objednať, kontaktujte nás na telefónnom čísle 055/6853 134 alebo na emailovej adrese: typopres@dodo.sk.

Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu SR 2010

Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu SR 2010

ISBN:

978-80-969989-3-7

Dátum vydania:

2011

Väzba:

tvrdá

Počet strán:

1408

Dostupnosť:

skladom

Cena:

40,- € vrátane DPH

Praktickosť zbierky nálezov a uznesení potvrdila nielen potreba sudcov ústavného súdu, ale aj potreba rozhodnutí ústavného súdu v praxi orgánov trestného konania, v občianskoprávnej a administratívnej praxi, ako aj na právnických fakultách na účely vedeckej práce a ako študijná pomôcka.

Publikácia je prehľadná, viacúčelovo funkčná a výrokové časti sú preložené do anglického, nemeckého, ruského jazyka. Zbierka obsahuje nálezy a uznesenia zo všetkých oblastí práva, ktoré sa týkajú napríklad mestského zastupiteľstva, obce, daňového konania, trestného konania, medzinárodných zmlúv a dohovorov, zákona o advokácií.

V prípade, že máte záujem si túto publikáciu objednať, kontaktujte nás na telefónnom čísle 055/6853 134 alebo na emailovej adrese: typopres@dodo.sk.

Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu SR 2012

Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu SR 2012

ISBN:

978-80-969989-5-1

Dátum vydania:

2013

Väzba:

tvrdá

Počet strán:

1360

Dostupnosť:

skladom

Cena:

50,- € vrátane DPH

Praktickosť zbierky nálezov a uznesení potvrdila nielen potreba sudcov ústavného súdu, ale aj potreba rozhodnutí ústavného súdu v praxi orgánov trestného konania, v občianskoprávnej a administratívnej praxi, ako aj na právnických fakultách na účely vedeckej práce a ako študijná pomôcka.

Publikácia je prehľadná, viacúčelovo funkčná a výrokové časti sú preložené do anglického, nemeckého, ruského jazyka. Zbierka obsahuje nálezy a uznesenia zo všetkých oblastí práva, ktoré sa týkajú napríklad mestského zastupiteľstva, obce, daňového konania, trestného konania, medzinárodných zmlúv a dohovorov, zákona o advokácií.

V prípade, že máte záujem si túto publikáciu objednať, kontaktujte nás na telefónnom čísle 055/6853 134 alebo na emailovej adrese: typopres@dodo.sk.

Objednať si naše tlačené a vyrezávané nálepky môžete aj na kontakt

Topografická anatómia ťažko prístupných a klinicky významných oblastí hlavy

Květuše Lovásová, Darina Kluchová: Topografická anatómia ťažko prístupných a klinicky významných oblastí hlavy.
Ako si objednať túto knihu.

Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu SR 2010

Objednajte si u nás publikáciu Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu SR 2010.
Viac informácií o objednaní.

©typopress-tlačiareň, webdesign: webdesign.typopress.sk, posledná aktualizácia: 15.1.2020
o stránke